Maatregelen rondom bereikbaarheid Castricum onontbeerlijk

Tunnel en Zuidoostelijke randweg opnieuw ter sprake

 

De gangmaker en specialist Dave van Ooijen bij ‘hete hangijzer’ overgang Beverwijkerstraatweg

Castricum – Het is intussen alweer vele jaren geleden dat er in politiek Castricum hevig werd gesteggeld met bereikbaarheidsvarianten met maar liefst 17 voorstellen hoe Castricum bereikbaar moest blijven. Geen enkele bleek na bestudering voldoende oplossend vermogen te bezitten, waarbij politiek Castricum er verder zijn vingers niet aan wilde branden. Intussen is duidelijk dat er een keuze gemaakt zal moeten worden, mede vanwege druk vanuit de landelijke overheid en ProRail. Dan ook de verwachte komst van het PHS (Programma Hoogfrequent Spoorvervoer) in de toekomst met een uitbreiding van 4 naar 6 tot 8 Intercity’s per uur per richting, met ook een frequentere Sprinterdienstregeling tot Uitgeest.

Specialist in deze hele bereikbaarheid discussie is natuurlijk Dave van Ooijen, voorheen gemeenteraadslid, fractievoorzitter van de PvdA en nu secretaris van PvdA Kennemerland Midden. Deze vond het hoog tijd de ‘kat de bel aan te binden’ oftewel een ‘wake up coll’ te laten horen, om als gemeente niet achteraan te lopen bij de plannen van ministerie Infrastructuur & Waterstaat en ProRail. “Er zullen keuzes gemaakt moeten worden en daar moet Castricum een belangrijke rol in spelen”, volgens Dave van Ooijen.

 

Projecten

Zo zijn er nogal wat projecten rondom de bereikbaarheid, die ook in de regio van Castricum van invloed kunnen zijn of worden. Volgens Dave van Ooijen is er “Allereerst het ‘Landelijk Verbeterprogramma Overwegen’, kortweg LVO genaamd, wat wordt gedragen door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. Daaronder valt het door ProRail meerdere keren aangegeven probleem spoorovergang Beverwijkerstraatweg, waar op zeer korte termijn een vijftal verbeterpunten moeten worden uitgevoerd in de huidige verkeerssituatie/circulatie. Via het gemeentelijke plan ‘Versterking Winkel- Verblijfsgebieden’, is daar al een poging gewaagd een voorschot op te nemen met een pilot van autoluwe Dorpsstraat, wat even in de koelkast is verdwenen vanwege protesten. Toch is dit autoluwe plan een koppeling met de ingrepen die rond de spoorovergang Beverwijkerstraatweg moeten gebeuren. De maatregelen rond de overgang houden onder andere in dat de Gasstraat en Schoutenbosch eenrichtingsverkeer worden, linksaf voorsorteerstrook richting Puikman, tweerichtingsfietspad aan de zuidoostkant overweg en twee maatregelen rond treinbeveiliging”. Dat deze ingrepen een tijdelijk karakter hebben is voor ProRail en ministerie duidelijk en zullen bij de invoering van PHS in 2028 duidelijk moeten zijn vervangen door een ongelijkvloerse spoorovergang. Ruim voor die tijd zullen er dus onderzoeken moeten plaatsvinden om hieraan in 2028 aan te voldoen. ProRail heeft dit het college van B&W van Castricum al laten weten en deze heeft vervolgens keurig de raad ingelicht.

 

Ondertunneling

Vanaf Stationsweg een spoortunnel richting Beverwijkerstraatweg?

Voor de ondertunneling van het spoor zijn in de loop der jaren verschillende voorbeelden de revue gepasseerd, in combinatie met of zonder een randweg. Het laatste voorstel is het burgerinitiatief van Hans van Balgooi, waar wordt gesproken over een tunnel dan wel viaduct ter vervanging van de overwegen Heemstederweg, Beverwijkerstraatweg en Groenelaan. Een tunnel op de Beverwijkerstraatweg is daarbij onmogelijk, volgens Balgooi. Intussen wordt er naar de voorstellen van Hans van Balgooi via de gemeente een haalbaarheidsonderzoek ingesteld, zoals meer of minder auto’s door Castricum.

Ander voorstel, van Danny Hes, uit het verleden is een combinatie met de ‘Zuidoostelijke randweg’ uit de 17 verschillende voorgestelde varianten. Dit hield in dat vanaf Heemskerk komende ter hoogte van het circuit rechtsaf te gaan Oude Haarlemmerweg op, voor Castricummer Werf langs, vervolgens parallel aan het spoor om ergens ter hoogte van Heemstederweg via een tunnel onder het spoor aansluiting te geven op de N203 met een afslag ter hoogte van de J.F. Smeetslaan. Dit zou gewoon een tweebaansweg worden zoals gebruikelijk in Castricum. Welke van deze en meerdere hoofdvarianten op termijn de meeste structurele oplossing biedt zal mede afhangen van verdere doorberekeningen ervan in combinatie met de invoering van PHS in de toekomst.

 

Toekomst

Het toekomstbeeld volgens van Ooijen is, “Voorlopig dus onderzoeken welke varianten van ondertunneling en wel of niet een randweg uitvoerbaar en financieel haalbaar zijn. Waarbij uit een schrijven van ProRail d.d. begin juli 2020 blijkt dat dat bij de invoering van de PHS een ongelijkvloerse kruising bij de Beverwijkerstraatweg alsnog nodig is. In de bestuursopdracht voor het IVP 2021 wordt al met een extra ongelijkvloerse kruising rekening gehouden. Dit zal ook eind december door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat worden aangekondigd en gepubliceerd omtrent het ontwerp-tracébesluit (OTB) voor realisatie van PHS tussen Amsterdam en Alkmaar. Castricum zal in die onderzoeken duidelijk moeten meepraten en beslissen”, afsluitend Dave van Ooijen. Daarbij is in juni 2020 een ‘Woondeal Noord-Holland Noord’ van de provincie aangeboden aan de Tweede Kamer. Daarin is afgesproken in de kop van Noord-Holland 50.000 extra woningen te bouwen, bovenop de al geplande 23.000. Daaruit ontstaat een vervoersbehoefte die met PHS kan worden opgevangen. Met die woningbouwplannen bestaat zelfs de kans op 8 Intercity’s per richting per uur. Een verdubbeling vergeleken met de huidige frequentie, dus langere dichtligtijden spoor.

Een nog uitgebreidere uitleg van de hand van Dave vindt u op www.castricum.pvda.nl/nieuws/duivels-dilemma-verkeersafwikkeling-rond-station-castricum/ , waar u uw zienswijze verder kunt onderbouwen.

Categories:

Tags:

No responses yet

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

error: Content is protected !!