Beste collega-ondernemers,

Direct naar hulpformulier

Het corona virus heeft, naast impact op de gezondheid van duizenden, een economische impact die ongekend is. Niet alle ondernemers hebben problemen gekregen door dit fenomeen. Maar wel velen, direct of indirect. Als Ondernemersvereniging willen wij ons steentje bijdragen aan het weer op orde komen van onze economie. Daarbij is uw rol en uw situatie ons uitgangspunt.

Wij hebben onze leden gevraagd wie samen een OVC ‘Ondernemershulpteam’ willen vormen. Dat team is beschikbaar om u te helpen met uw problemen. Maar ook is het team - eventueel aangevuld met andere specialisten van binnen of buiten het OVC ledenbestand - beschikbaar om met u de haalbaarheid van uw nieuwe kansen te bespreken.

In het kader van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen hebben we gemeend dat het een goede zaak is om ook niet-leden van de OVC deze dienstverlening aan te bieden. Dat kan ons als OVC wat kosten, maar in deze moeilijke tijd moet dat dan maar. Te klein denken is op dit moment niet goed, vinden wij als bestuur. We hopen dat u zich in deze stellingname kunt vinden.  

Op deze manier denken wij u en collega-ondernemers op basis van onze collectieve kennis en mogelijkheden te kunnen helpen bij het mogelijk wat kleiner maken van uw problemen. Of bij het optimaal benutten van uw nieuwe kansen. Want er zijn en komen tijdens en na de corona periode voor actieve en assertieve ondernemers uiteraard weer kansen. Maar die moet u dan wel optimaal kunnen benutten.

Waar kunnen we u nu mee terzijde staan? Alle problemen op financieel gebied inzichtelijk en te managen maken. Alle inzicht in landelijke en lokale subsidiemogelijkheden verschaffen. Alle personeelskosten problemen inzichtelijk maken. De meest recente corona maatregelen in uw business model inzichtelijk maken. Etc. Deze dienstverlening richt zich op alle typen ondernemers inclusief ZZP’ers.

Om met het team in contact te komen hebben wij een vertrouwelijke contact-mogelijkheid op de OVC site gemaakt. Die mail ziet u en die ziet de voorzitter van de OVC. Hij overlegt samen met u waar u nu behoefte aan heeft en wie van het team - of daarbuiten - u kan helpen.

De financiële kant hiervan is prettig geregeld voor u. Van elke twee adviesuren die u nodig heeft wordt er één door een ondernemershulpteam betaald en één door de OVC. Daardoor heeft u geen kosten en hoeft het kosten element u niet af te schrikken om van deze OVC service gebruik te maken. Het advies is voor u dus kosteloos en het blijft volledig anoniem voor de andere leden van de OVC. 

Om ieder lid te kunnen helpen hebben wij deze - alleen hieraan bestede - nieuwsbrief ingezet. Daarnaast hebben wij voor niet - leden deze mededeling op facebook gezet. En deze mededeling is in de OVC app geplaatst. Ook is er een persbericht naar De Castricummer gestuurd. En om aan te geven dat de OVC aan u denkt krijgt u binnenkort een goody bag. Uiteraard is hierbij de gedachte: sta uw collega’s in de gemeente terzijde waar dat mogelijk is!

Aarzel niet en maak gebruik van deze mogelijkheid. Kijk op de OVC site en gebruik het corona formulier. Niet aarzelen, gewoon doen!

Succes en sterkte in deze moeilijke tijd.

Namens het hele team van de OVC
Tom & Leo

Categories:

Tags:

No responses yet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

error: Content is protected !!