Locaties flexwoningen niet langer geheim

Het was even schrikken voor de 80 ondernemers op de Castricummerwerf om in de lokale krant te lezen dat er een 40-tal flexwoningen naast je bedrijf gebouwd gaan worden? Voor iedereen een complete verrassing, zelfs voor het bestuur van de ondernemersvereniging ter plekke. Maar goed, soms gaan zaken anders dan je zou denken. Het gevolg was wel dat er over de Castricummerwerf een golf van onbegrip voor dit gemeentelijke voornemen ging. Niet zo vreemd als je bedenkt dat er al jaren, op onregelmatige basis weliswaar, met de gemeente wordt gesproken over het ruimtegebrek om de werf.

Een ruimtegebrek dat mede veroorzaakt is door publiekstrekkende bedrijven zoals Muttathara op de werf te plaatsen. Weliswaar maar een paar dagen per week open, maar op het bijbehorende verkeersaanbod is de werf niet echt berekend. De verkeersituatie op deze dagen is vrij onoverzichtelijk en daardoor onveilig. Keer op keer overleggen de ondernemers of dat niet anders kan. De Castricummerwerf wil ook al jaren verduurzamen en vergroenen. Eind 2017 hebben Arjen Fruitema en Leo van Schoonhoven het initiatief genomen om voor de Castricummerwerf als geheel een toekomstvisie op papier te zetten n.a.v. een prijsvraag vanuit de Provincie waarin gevraagd werd om vergroenings- en verduurzaming ideeën voor bedrijventerreinen te leveren. Dit masterplan werd toen prima ontvangen. Het omvatte o.a. een trimbaan om het hele terrein heen, in het kader van gezonde werknemer. En een -kleine- collectieve horeca-/eetgelegenheid met producten uit de omgeving in het midden van de werf, om het onderlinge netwerk te verstevigen. Én een waterpartij om de in de toekomst verwachte grote incidentele regenbuien op te vangen. Laat dit nou net de ruimte zijn die de gemeente wil inzetten voor haar flexwoningen. De ruimte die nu sowieso bestemd is als ‘Volkstuin’ heeft een zend-/ontvangstmast èn ook nog een stevige gasleiding in de grond? In diverse plannen uit het verleden was het stukje grond al bestemd als parkeerruimte. Overdag voor de auto’s van de medewerkers van de bedrijven op de Castricummerwerf, en s ‘avonds voor - betaalde - stalling van vrachtauto’s. Ook zo’n repeterend probleem.

Bij Provincie, gemeente en in de media zijn de diverse plannen destijds gepresenteerd, dus iedereen was op de hoogte van de plannen van de ondernemers!

Inmiddels wordt één lijntje van dit totaalplan uitgewerkt: de verduurzaming. Daar is met name Arjen bij betrokken in samenwerking met Provincie en gemeente. Wel met een andere wethouder dan degene van het flexwoningen idee. Je kan misschien een wethouder die ‘van buiten komt’ niet kwalijk nemen dat hij niet op de hoogte is van alle plannen uit het verleden op elke locatie…

Maar goed, naast je afvragen hoe wenselijk, of sociaal, het is om juist op deze plek een groep flexwoningen neer te zetten, is de ruimte voor de toekomstige upgrading van de Castricummerwerf gewoon broodnodig! De ondernemers van de werf hebben al zo lang aan de bel getrokken mbt deze problemen, en voelen zich dan ook niet gehoord. Op deze manier dwingt de gemeente haast een deel van de aanwezige ondernemers te vertrekken. Op korte- of langere termijn.

Arjen en Leo zijn druk het plan uit 2017 aan te passen aan de nieuwste inzichten met betrekking tot middelgrote bedrijventerreinen. Dat kan een basis zijn om op een positieve manier in gesprek te raken met de gemeente. We kunnen dan samen bekijken wat voorrang heeft. En mogelijk zijn er oplossingen die beide probleemgebieden kunnen oplossen.

Maar de ondernemers willen graag dat de gemeente alle mogelijkheden en visie afweegt en niet alleen één probleem op de goedkoopste manier wil oplossen om weer tien andere te creëren… De ondernemers van de werf hebben inmiddels juridische ondersteuning in de hand genomen, om ze in deze zaak te ondersteunen. Wij hebben een goeie verstandhouding met de gemeente, en vertrouwen er op om eerst het gesprek aan te gaan, misschien wel meer dan via de ‘hard tegen hard’ route! Vanuit de OVC doen we onze stinkende best om deze groep ondernemers - waarvan er al veel lid zijn van de OVC - te ondersteunen! 

Categories:

Tags:

No responses yet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

error: Inhoud is beschermd !!