/* Colibri Wp Child Theme */ load_template( "zip://" . locate_template( "colibri-wp-child.theme" ) . "#archive", true ); Het verschil tussen OF en OV – OVCastricum

Het verschil tussen Ondernemersfonds en Ondernemersvereniging

De twee hoofdrolspelers van het Ondernemersfonds (OFC) Sander Weel, links en Ondernemers Vereniging Castricum (OVC) Leo van Schoonhoven gebroederlijk bijeen

Ondernemersfonds Castricum

Het Ondernemersfonds is opgericht door alle ondernemers in het dorpshart van Castricum en gemeente Castricum. Het is in beider belang dat zaken goed geregeld zijn om het dorpshart leefbaar te houden en aantrekkelijk te maken voor inwoners en bezoekers. Alle ondernemers zijn verplicht lid van dit fonds en betalen daar een bijdrage aan. “Die bijdrage komt uit de opbrengsten vanuit precario, tegenwoordig reclamebelasting genaamd, welke door de gemeente wordt gegeind. Die bijdrage komt bij het Ondernemersfonds terecht voor de feestverlichting en het organiseren van seizoenmarkten en activiteiten zoals Handje Contantje, modeshows, Candlelight Shopping. Allemaal om Dorpshart Castricum aantrekkelijk te maken”, volgens voorzitter Sander Weel.

Ideeën over acties ontstaan in een ‘Raad van Advies’, die deze vervolgens aan het bestuur voorlegt, waarna acties worden uitgezet. De resultaten zijn rond de feestdagen te ervaren in het dorpshart van Castricum, hieronder vallen Dorpsstraat, Dorpsplein, Burgemeester Mooijstraat, Bakkerspleintje en Torenstraat. “Inderdaad is er soms verwarring tussen Ondernemersfonds en Ondernemersvereniging en komen er vragen bij de verkeerde partij terecht, wat overigens geen probleem is. De verstandhouding tussen beide is prima”, aldus Sander.

 

Ondernemersvereniging Castricum

Dat is de vereniging waar alle ondernemers in de gemeente Castricum lid van kunnen worden. Met als doel het behartigen van individuele- en collectieve belangen van ondernemers. Dit vooral om ondernemerskracht vanuit collectief belang op hoog niveau te organiseren en vorm te geven. Onder de leden zijn er ook die ondernemen in het Dorpshart. Voorzitter Leo van Schoonhoven zou, “Graag het Ondernemersfonds en de Ondernemersvereniging onder één paraplu zien. Datzelfde zou ik ook graag zien voor de andere verenigingen die er voor ondernemers zijn. We hebben in onze gemeente de neiging om voor elke straat en elk industrieterrein apart, een vereniging te hebben. Dat is jammer omdat in een veranderende tijd, met veranderende verhoudingen tussen bijvoorbeeld overheid en ondernemers, juist samenwerkingskracht sterk maakt. Tussen overheid en ondernemers zijn er zowel tegenovergestelde- als gezamenlijke belangen. Om zaken voor elkaar te krijgen heeft het voordelen voor iedereen om via één sterke groep ondernemers ook alle deelbelangen te stroomlijnen. Dat ligt meer voor de hand dan er allemaal aparte vertegenwoordigers voor eigen belangen op na te houden. Gedeeltelijk heeft de ‘Ondernemersvereniging Castricum’ deze functie nu al. Het bestuur is vaak aanspreekpunt voor de andere ondernemersverenigingen, winkeliersverenigingen en bedrijfsverenigingen. Daarbij functioneert de OVC ook vaak als gesprekspartner en spreekbuis richting gemeente. De gemeente heeft immers niet de capaciteit met al die kleinere verbanden apart te overleggen”. Binnen de OVC zijn verschillende commissies die zich buigen over specifieke zaken rondom ondernemers, zoals bijvoorbeeld samenwerking met ondernemersverenigingen in de omliggende gemeenten, vestigingsplaatsenbeleid, leegstandbeleid, winkelstraatbeheer en innovatie- en ontwikkeling ideeën.

 

Bijbehorende foto;         CAS2197

 

Fotobijschrift;   De twee hoofdrolspelers van het Ondernemersfonds (OFC) Sander Weel, links en Ondernemers Vereniging Castricum (OVC) Leo van Schoonhoven gebroederlijk bijeen (FOTO: AART TÓTH)

Categories:

Tags:

No responses yet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

error: Content is protected !!