Ondernemers Castricummer Werf weren zich

Castricum - De ondernemers van de Castricummer Werf hebben ernstige bezwaren tegen het gemeentelijk plan om flexwoningen pal naast de Castricummer Werf op een kavel van de gemeente te plaatsen. Zij hebben inmiddels college, raad en ambtenaren hun grote zorgen kenbaar gemaakt. Vooraf kwam een aantal ondernemers op het bewuste stukje grond bij elkaar, waar al meteen verwondering ontstond hoe 40 flexwoningen, inclusief bergingen en parkeerplaatsen op zo’n kleine ruimte zouden kunnen passen.

uit De Castricummer 29 april 2020

Aan Cornel Borst, voorzitter van de ondernemersvereniging ‘Verenigde Bedrijven Castricummer Werf’ de vraag wat er aan de hand is. Cornel antwoordde met, “Wij maken ons zorgen over de komst van de ‘flexwoningen’ pal naast ons op een kavel van de gemeente. Als buren zijn wij op geen enkele manier bij dit plan betrokken. Wij vragen ons af waarom projecten, waarin veel goedkope sociale woningen of appartementen zijn opgenomen, van collega-ondernemers zoals Wim van Vliet of Dennis de Haas door absurde eisen van wethouders, ambtenaren of raadsleden, veel te duur uitvallen. Daardoor komt de sociale woningbouw te vervallen. Dat betekent dat de gemeente zelf deze ogenschijnlijke noodzaak van noodwoningen creëert”, aldus Borst.

Leo van Schoonhoven, nog even voorzitter van de OVC, staat achter de ondernemers. Leo vatte het als volgt samen, “Al tien jaar spreken vertegenwoordigers van deze groep ondernemers met wethouders en ambtenaren over de plannen om de Castricummer Werf op te knappen. Daarbij staan infrastructuur, parkeerruimte, verduurzaming, vergroening en verkeersveiliger worden, centraal. Het bedrijventerrein is druk en gevaarlijk. Dit door het drukke personen - en vrachtverkeer en de onoverzichtelijke infrastructuur”.

Fred de Ridder, één van de ondernemers zegt, “Op het bedrijventerrein zijn in het recente verleden onder protest en ook toen zonder overleg, zaken toegevoegd die er niet horen. Muthatara brengt als (winkel) activiteit verkeersstromen en verkeersdrukte met zich mee.  Hierdoor is er nog dringender behoefte ontstaan aan extra parkeerplaatsen. De enige plek hiervoor is de kavel van de gemeente. De werf is aan de andere zijden immers ingesloten door de Provinciale weg en het spoor. Als het beoogde parkeerterrein nu opeens zou worden volgebouwd met flexwoningen, dan is er geen mogelijkheid meer om het bedrijventerrein te upgraden met parkeerplaatsen. Niet doen dus!”

Werf is aan het afzakken qua uitstraling. Dit is schadelijk voor de ondernemingen en natuurlijk hun afnemers die op bezoek komen. Voor verhuizer Aad de Wit is de situatie veilig aankomen of wegrijden met verhuiswagens soms niet mogelijk vanwege verkeerd geparkeerde automobielen. Daaruit blijkt wel dat er een tekort is aan parkeerplaatsen. 

“De Castricumse parkeernorm is 1,5 parkeerplaats per flexwoning. Op het stukje gemeentegrond zelf is door het drukke woningbouwprogram geen plaats. Dat betekent dat de bewoners en bezoekers van de flexwoningen ook nog eens zouden moeten parkeren op het bedrijventerrein.   Niet alleen geeft dat nog meer parkeerproblemen, het is ook nog eens onverantwoord volgens de ondernemers. Zij wijzen op de drukke route door al het vrachtverkeer. En hoe gaan kinderen straks veilig een druk bedrijventerrein doorkruisen om naar school te gaan?”, nogmaals Leo van Schoonhoven.

Op een bedrijventerrein als Castricummer Werf zijn er andere regels, vanwege aanwezigheid van bedrijven die geluidsoverlast geven dan wel tijdelijk vreemde luchtjes. Deze vallen binnen de milieuzone van het bedrijventerrein. Kennelijk moeten spoedzoekers deze grote overlast en deze inbreuk op hun woongenot dulden. De ondernemers voelen op hun klompen aan dat het klachten zal gaan regenen.

Respectvol protest (op 1½ mtr), wat stemt tot nadenken, op de plaats van *wel/niet flexwoningen

Cornel Borst sluit af met, “In 2017 is er een presentatie door Arjen Fruitema en Leo van Schoonhoven in samenwerking met de Ondernemersvereniging Castricum (OVC), gemaakt. Dit voorstel is gedeeld met onze ambtenaren, ons toenmalige bestuur, de Provincie en de inwoners van Castricum. De inhoud werd positief beoordeeld. Wij brengen onze geactualiseerde presentatie opnieuw onder ogen van de verantwoordelijken. Deze aanpak toont wat wij willen realiseren. Dat kunnen wij niet alleen en wij hebben daarbij de inzet van onze ambtenaren, bestuurders en raadsleden nodig. Hierbij gaat het erom na jaren van ‘het als gemeente en ondernemers qua praten eens te zijn’ om nu echt eens echt ‘samen’ iets goeds te realiseren. De bestuurders moeten ‘niet zomaar wat doen’ op hun eigen houtje! Wij roepen hen allemaal op om met ons samen te werken en niet tegen ons te werken”, afsluitend Cornel Borst als voorzitter. 

Categories:

Tags:

No responses yet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

error: Content is protected !!