Politiek reageert op ‘Open Brief’ Castricummer Werf

 

Castricum – Het is alweer wat weken geleden toen 22 april een ‘open brief’ van de verenigde ondernemers van Castricummer Werf paginagroot werd gepubliceerd. Deze was gericht aan het college en voltallige gemeenteraad met het verwijt dat de Castricummer Werf niet serieus genomen werd in de planvorming en werd opgezadeld met flexwoningen grenzend aan het bedrijventerrein. Zo was er het verwijt dat de gemeente te veel en steeds veranderde eisen stelde bij woningnieuwbouwplannen. Daardoor werden de projecten te duur en kon daardoor geen sprake zijn van sociale woningbouw en de behoefte aan flexwoningen dus door de gemeente zelf werd gecreëerd.

Aart Tóth

Duidelijk welke richting het op gaat

Het plaatsen van flexwoningen zou dus gevolg zijn van die dure eisen vanuit de gemeenteraad. Daarbij spraken de ondernemers hun verwondering uit dat de flexwoningen naast een bedrijventerrein geplaats zouden worden, wat de verkeersveiligheid die toch al onder druk stond, niet ten goede zou komen. Ook trokken ze in het schrijven nogmaals aan de bel om het duurzaamheid-upgrade rapport van de OVC over de Castricummer Werf uit 2017 eens serieus te nemen. Er zijn immers subsidies beschikbaar vanuit de Provinciale, gemeentelijke en landelijke overheid dit soort verouderde bedrijventerreinen te upgraden. Hieronder wat reacties vanuit de politiek, in het bijzonder enige raadsleden.

Als eerste waren het Herman Sterken en Rob Schijf van GDB die reageerden met wat opmerkingen op de open brief, zoals, “De combinatie woningen bij een bedrijventerrein is niet aan te bevelen, waarbij gedachte bij de milieuzonering genoeg is. Daarbij zijn wij het eens dat Muthara teveel verkeersbewegingen levert. Een upgrade van de Werf heeft buiten gesprekken weinig opgeleverd. De rapportage van het OVC is best ingewikkeld omdat zowel ondernemers als gemeente moeten investeren. In principe regelt elke partij zijn eigen parkeerplaatsen volgens de regelgeving, dus ook de eventuele flexwoningen. Het ontbreekt aan een beleidsvisie voor het bedrijventerrein. Het lijkt erop dat de ondernemers nu het bestuur van weinig daadkracht betichten, terwijl het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Daarbij staat GDB gezamenlijk overleg voor”, aldus Herman Sterken en Rob Schijf.

Leo van Schoonhoven van politieke partij ‘Burgerforum’ stelde het recht voor z’n raap met, “De omgang van de gemeente Castricum met inwoners is in dit geval gebaseerd op wantrouwen, doordrukken en volkomen gebrek aan visie en dossierkennis. De respectloze manier waarop wethouder Slettenhaar met deze groep ondernemers denkt te moeten omgaan om zijn zin te krijgen is stuitend. Na de macabere ervaring met de flexhuttenkamp in Akersloot had ik gedacht dat er wat geleerd was, maar kennelijk is dat een misverstand”, volgens van Schoonhoven.

De PvdA laat bij monde van Ada Greuter weten “Dat er niet goed is gecommuniceerd en dat Ondernemers nu voor hun Werf opkomen pleit voor hun. Het is triest dat dit zo moet gaan. Daarbij komt dat het voorstel van de upgrading al bekend was en dus blijkbaar in de la is blijven liggen. Wij hopen dat het upgradingvoorstel serieus wordt meegenomen en er een andere plek wordt gevonden voor de flexwoningen”.

Verdere reacties zijn vanwege omstandigheden niet beschikbaar, misschien later.

Categories:

Tags:

No responses yet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

error: Content is protected !!