/* Colibri Wp Child Theme */ load_template( "zip://" . locate_template( "colibri-wp-child.theme" ) . "#archive", true ); OVC luidt noodklok over gemeentelijk bezuinigingen – OVCastricum

Voorzitter OVC Leo van Schoonhoven en Voorzitter Raad van Advies Ondernemersfonds Lex Klein-Schiphorst voor een beter Dorpshart.

‘Ondernemers Vereniging Castricum’ (OVC), de belangen verdediger van ondernemers, luidt de noodklok! De vereniging maakt zich zorgen over het project ‘Versterking Winkel- Verblijfsgebieden’. Hierin staat de verbetering van het Dorpshart centraal. Het plan dat in 2016 in leven geroepen is heeft als doel het dorpscentrum, dat al lang niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd, te upgraden. Het einddoel is een uitnodigende winkel- en verblijfsomgeving te ontwikkelen. Stukjes van deze totaal-ontwikkeling zijn al gerealiseerd, bijvoorbeeld de opwaardering van het ‘Horecapleintje’ tot ‘Dorpsplein’.

Omdat de gemeente te veel geld uitgeeft aan de ambtelijke Buch organisatie, heeft de Provincie een financiële tik op de gemeentelijke vingers gegeven. Dat heeft invloed op verschillende investeringen waaronder het project ‘Versterking Winkel- Verblijfsgebieden’. Dit project is door de inzet van Programmaleider Henk Ruijter goed op weg. Toch heeft het college plannen het afgesproken budget van 180.000 euro te halveren. Daar gaan de verbeteringen! Het shoppende publiek en de ondernemers moeten het maar zonder de broodnodige modernisering van de Burgemeester Mooijstraat doen. Weg ook met de geplande gelijkvloerse bestrating en ook aan het vergroten van de ruimte voor wandelende shoppers wordt niets gedaan.

Plannen

Leo van Schoonhoven: ‘De leegstand komt niet vanzelf en gaat ook niet vanzelf over. We moeten er samen aan werken om het gebied te verbeteren. Kost geld, maar gaat ook opbrengsten geven.’ Vanaf 2016 passeerden verschillende plannen de revue. Hier zijn er enkele van uitgevoerd, zoals verplaatsen van de fietsenrekken op het Dorpsplein, de upgrade van het Bakkerspleintje en een serie kleinere aanpassingen. Ook het autoluw maken van het Dorpshart, opknappen van het Kerkplein en opwaarderen van de Burgemeester Mooijstraat horen bij het plan. De horecaondernemers op het Dorpsplein realiseren eerdaags een prachtige terras overkapping die aan de weersomstandigheden kan worden aangepast. Ook zijn er enthousiaste marktlieden, die meepraten over het aantrekkelijker maken van de weekmarkt. En dit zijn nog maar enkele voorbeelden die een vervolg nodig hebben. Lex Klein-Schiphorst: “Eindelijk waren we het praten voorbij en gingen we wat doen en nu dreigt er weer vertraging. Gemeente niet bezuinigen op wat voor heel houden van het centrum noodzakelijk is.”

Reactie

De OVC heeft in een informatieve brief aan raadsleden en college aangegeven wat de plannen zijn en wat het doel is. Volgens de OVC is het noodzakelijk om de ingezette route zoals afgesproken te blijven volgen. De OVC wil in het belang van consumenten en ondernemers het Dorpshart als gebied met een passend aanbod winkels en horeca niet alleen in stand houden, maar opwaarderen. Wel geeft de OVC aan dat van ondernemers verwacht wordt dat ze niet afwachten wat de gemeente doet, maar dorps breed de koppen bij elkaar steken en samen aan de slag gaan. Het bestuur van de OVC, vertegenwoordigd door voorzitter Leo van Schoonhoven en de voorzitter van de Raad van Advies van het Ondernemersfonds Lex Klein-Schiphorst, hebben afgesproken de kar te gaan trekken.

Categories:

Tags:

No responses yet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

error: Content is protected !!